SCHUNCK GROUP

Obowiązki informacyjne dla maklerów ubezpieczeniowych

Pierwsze informacje wg §15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego

 

Firma

SCHUNCK GROUP GmbH & Co. KG: europejski makler ubezpieczeniowy, filie Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/M., Freiburg, Hamburg, München i Stuttgart

 

ZARZĄD

Peter Kollatz, Richard Renner, Thomas Wicke

 

SIEDZIBA/ADRES

Englschalkinger Str. 12, 81925 München. Adresy oddziałów na stronie www.schunck.de

 

REJESTR POŚREDNIKÓW

Makler ubezpieczeniowy z pozwoleniem wg § 34 d ust. 1 przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej (niem. GewO). Pozwolenie obejmuje doradztwo dotyczące honorarium oraz wsparcie podmiotów trzecich, którzy nie są konsumentami, w przypadku realizacji spraw związanych z ubezpieczeniem w zamian za honorarium.

 

WERYFIKOWALNA REJESTRACJA

D-NTHO-9X9YY-41 (www.vermittlerregister.info) lub Izba Przemysłowo-Handlowa dla Monachium i Górnej Bawarii (organ nadzoru), Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, tel.: 089 5116-0

 

JEDNOSTKA REJESTRUJĄCA

Deutscher Industrie- und Handelskammertag [Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa] (DIHK), Breite Straße 29, 10178 Berlin, tel.: 0180 60 05 85 0 (cena w sieci stacjonarnej 0,20 €/połączenie); www.vermittlerregister.info

 

NIEZALEŻNOŚĆ

Keine Beteiligung an Stimmrechten oder Kapital von Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherers besitzt keine direkte oder indirekte Beteiligung an Stimmrechten oder am Kapital der Oskar Schunck GmbH & Co. KG.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

Pośredniczymy w ubezpieczeniach i oferujemy niezależnie od tych działań klientom biznesowym również usługi polegające na doradztwie ubezpieczeniowym (bez pośrednictwa).

 

WYNAGRODZENIE

Doradztwo, pośrednictwo i obsługa jest zasadniczo dla klientów bezpłatna, ponieważ prowizję maklera opłaca ubezpieczyciel i stanowi on część premii. W przypadku pośrednictwa związanego z produktami netto będzie zawarte osobne porozumienie dotyczące wynagrodzenia, na podstawie którego klient będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia. W przypadku produktów netto wynagrodzenie za pośrednictwo nie jest zawarte w premii ubezpieczeniowej. Nasza firma nie otrzymuje innych dotacji za pośrednictwo. Jako doradca ubezpieczeniowy rozliczamy się z klientami komercyjnymi na bazie honorarium określonego w porozumieniu.

Oświadczenie dotyczące długofalowych skutków

Wynagrodzenie za pośrednictwo ubezpieczeń nie zależy od ryzyka długofalowego, jakie jest związane z zawarciem umowy ubezpieczeniowej. Oznacza to w szczególności, że na wysokość wynagrodzenia za produkty będące przedmiotem pośrednictwa długofalowe ryzyko nie wywiera wpływu pozytywnego lub negatywnego

 

ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI

Jeśli nie są Państwo zadowoleni jako klient z naszych usług i chcieliby Państwo złożyć reklamację, wówczas można się zwrócić w formie pisemnej lub mailowej do naszej komórki odpowiedzialnej za reklamacje. E-mail: beschwerde@schunck.de, numer telefonu: 089 38177-0. Szczegóły podano na naszej stronie internetowej www.schunck.de

 

JEDNOSTKI ARBITRAŻOWE

W przypadku sporów między maklerem ubezpieczeniowym a Ubezpieczonym można się kontaktować telefonicznie z organami arbitrażowymi.

Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung [Rzecznik prywatneych ubezpieczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych], Postfach 06 02 22, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniach rozjemczych.

 

ODDZIAŁY W EUROPIE

Austria, Hiszpania, Węgry (adresy, patrz strona internetowa)

 

ZAWODOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Ergo Versicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf, ochrona obowiązująca na całym świecie.